ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI EXTRIFIT®, s.r.o., VLASTNÍ VÝVOJ A VÝROBA

MYŠLENKA ZALOŽIT SPOLEČNOST, ZABÝVAJÍCÍ SE RYZE VLASTNÍM VÝVOJEM, VÝROBOU A DISTRIBUCÍ SPORTOVNÍ VÝŽIVY PŘIŠLA JIŽ PŘED ROKEM 2010. REALIZACE PROJEKTU PAK ZAČALA V ŘÍJNU 2010 ZALOŽENÍM SPOLEČNOSTI EXTRIFIT, s.r.o. OD SAMÉHO ZAČÁTKU MĚLA BÝT SPOLEČNOST ORIGINÁLNÍ, A TO SE PODAŘILO BEZE ZBYTKU NAPLNIT. DNES JE EXTRIFIT® SPORTS NUTRITION ZCELA SVÉBYTNOU A STABILNÍ ZNAČKOU NA EVROPSKÉM I MIMOEVROPSKÉM TRHU.

EXTRIFIT® JE DNES LÍDREM

V OBLASTI SPORTOVNÍ VÝŽIVY PRO CÍLOVOU SKUPINU Z OBLASTI KULTURISTIKY A FITNESS V ČESKÉ REPUBLICE A JE VELMI ÚSPĚŠNOU A PROFITUJÍCÍ SPOLEČNOSTÍ S TRVALÝM RŮSTEM TRŽEB TAKÉ V ZAHRANIČÍ. ORIGINALITA EXTRIFIT® SPOČÍVÁ VE ZCELA VLASTNÍM VÝVOJI PRODUKTŮ, A TO OD ÚPLNÉHO PRVOPOČÁTKU, TEDY TVORBY RECEPTŮR NA ZÁKLADĚ NEJNOVĚJŠÍCH POZNATKŮ ZE SVĚTA SUPLEMENTACE, PŘES TESTOVÁNÍ VLASTNÍM TEAMEM ŠPIČKOVÝCH KULTURISTŮ I SPORTOVCŮ Z JINÝCH SPORTOVNÍCH ODVĚTVÍ, VÝROBU VE VLASTNÍCH VÝROBNÍCH ZÁVODECH A SOUČASNĚ VYNIKÁ UNIKÁTNÍM, NEOTŘELÝM MARKETINGEM.

Certifikát HACCP

Firma EXTRIFIT® je držitelem cerifikátu HACCP, systému řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin založeném na prevenci. Poskytuje systematické metody pro analyzování výrobních zemědělských a potravinářských procesů, identifikaci možných nebezpečí, analýzu rizik, stanovení kritických kontrolních bodů nezbytných k zajištění kvality a nezávadnosti potravinářských produktů a důsledné řízení a kontrolu těchto kritických bodů. HACCP je založen na Codexu Alimentarius, který byl vyvinut mezinárodními organizacemi: Organizací pro potraviny a zemědělství Spojených národů (Food and Agricultural Organization of the United Nations) a Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization).

Certifikát ISO 22000:2006

Firma EXTRIFIT® prošla procesem certifikace ISO 22000:2006. Norma ISO 22000 je mezinárodně schválený a uznávaný standard, který specifikuje požadavky na organizace tak, aby byla zajištěna bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci. Důraz je kladen nejen na systém řízení, ale i a na principy HACCP a na ostatní podpůrná bezpečnostní opatření, jako je správná provozní praxe, správná zemědělská praxe, správná veterinární praxe, správná hygienická praxe, správná distribuční praxe, správná sanitační praxe apod. Získání tohoto certifikátu je pro naše zákazníky zárukou bezpečnosti a kvality našich výrobků.

Certifikace TOP RATING AAA a Certifikace CZECH TOP 100

Společnost EXTRIFIT, s.r.o. již od roku 2013 pravidelně každý rok získává Certifikaci Top Rating mezinárodní společnosti BISNODE a je hodnocena nejvyšší známkou AAA EXCELLENT. Na takto vysoké hodnocení dosáhne pouze 0,1 % firem. EXTRIFIT, s.r.o. dokonce v současnosti patří mezi pouhých 100 společností v České republice, které dokázaly získat Certifikaci CZECH TOP 100. Tato certifikace byla udělena společnosti EXTRIFIT, s.r.o. za vynikající platební morálku, vynikající ekonomické výsledky, trvalý ekonomický růst, nulovou zadluženost a mimořádnou stabilitu.

Certifikát Státní veterinární správy

EXTRIFIT, s.r.o., jako etablovaný potravinářský podnik na základě auditu Státní veterinární správou, získal také Certifikaci za splnění požadavků, stanovených platnými právními předpisy v oblasti hygieny potravin, a to nařízení Evropského parlamentu a rady (ES), č. 852/2004 a č. 853/2004 a souvisejících předpisů.

NAŠE VÝROBNÍ ZÁVODY OPOUŠTÍ KAŽDÝ TÝDEN NĚKOLIK KAMIONŮ

SE STOVKAMI TISÍC KUSŮ HOTOVÝCH VÝROBKŮ. MOHUTNĚ INVESTUJEME DO NOVÝCH AUTOMATICKÝCH TECHNOLOGIÍ A JSME VÝROBNĚ ZCELA SAMOSTATNÍ. VÝROBA PROBÍHÁ VE VLASTNÍCH HALÁCH EXTRIFIT®, A TO OD PRVOTNÍHO NAVAŽOVÁNÍ INGREDIENCÍ, PŘES HOMOGENIZACI, ROZPLŇOVÁNÍ A BALENÍ AŽ PO KARTONÁŽ A PALETIZACI.

PROCES STARTUJE HOMOGENIZACÍ

V NEJMODERNĚJŠÍM GIGANTICKÉM HORIZONTÁLNÍM TURBO HOMOGENIZÁTORU NÁSLEDUJE AUTOMATICKÝ PROCES ÚKONŮ PLNĚNÍ, VKLÁDÁNÍ ODMĚREK NASAZOVÁNÍ I DOTAHOVÁNÍ VÍČEK - TO VŠE ŘÍZENO POČÍTAČEM A TECHNOLOGIE PRACUJE BEZ ZÁSAHU LIDSKÉ RUKY. NÁSLEDUJE OZNAČENÍ VÝROBKU IDENTIFIKAČNÍM KÓDEM, SLEEVOVÁNÍ, INDUKČNÍ ZATAVOVÁNÍ A PALETIZACE. TOTO VŠE PROBÍHÁ PŘI OBSLUZE POUHÝMI DVĚMA OSOBAMI. BĚHEM BĚŽNÉ 8 HODINOVÉ PRACOVNÍ DOBY JE TOUTO DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIÍ VYROBENO 900 KUSŮ VELKÝCH DÓZ A FINÁLNĚ PŘIPRAVENO K EXPEDICI. TAKOVÝ VÝROBNÍ VÝKON S TAK NÍZKOU ÚČASTÍ LIDSKÉ OBSLUHY JE V NAŠEM OBORU NAPROSTO UNIKÁTNÍ. 

V PRŮBĚHU NĚKOLIKA MÁLO LET DOŠLO K MOHUTNÝM INVESTICÍM

DO NÁKUPU DALŠÍCH BUDOV S NOVÝMI VÝROBNÍMI A ADMINISTRATIVNÍMI PROSTORAMI A TAKÉ K ROZSÁHLÉMU NÁKUPU MODERNÍCH STROJŮ A K VÝSTAVBĚ NOVÝCH SKLADŮ. AKTUÁLNĚ MÁ EXTRIFIT® PLNĚ SOBĚSTAČNOU VÝROBNĚ TECHNOLOGICKOU ZÁKLADNU PRO SUCHOU, TEKUTOU I GELOVOU VÝROBU.

DÍKY ZAPÁLENÍ A NEKONEČNÉ PRACOVITOSTI

VEDENÍ SPOLEČNOSTI A SKVĚLÉMU TÝMU PRACOVNÍKŮ JAK VE VÝVOJI, TAK VE VÝROBĚ, MARKETINGU A DISTRIBUCI, JE DNES EXTRIFIT® NESMÍRNĚ OBLÍBENOU ZNAČKOU SPORTOVNÍ VÝŽIVY MEZI ŠIROKÝM SPEKTREM ZÁKAZNÍKŮ V OBLASTI FITNESS A KULTURISTIKY V ČR, EVROPĚ I ZEMÍCH MIMO EU. ZA TO VÁM, NAŠIM FANOUŠKŮM A ZÁKAZNÍKŮM VELMI SRDEČNĚ DĚKUJEME.

NA ZAČÁTKU EXISTENCE SPOLEČNOSTI EXTRIFIT® BYL TENTO SOUČASNÝ STAV POUHÝM SNEM, DOKONCE JSME NA TAKOVOU EXPANZI ANI NEDOKÁZALI POMYSLET…